สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-ขาว

     
         

สีฟ้า                                                              สีขาว

หมายถึง ความสว่าง  ความมีสง่าราศี            หมายถึง  ความสดใส  ความซื่อสัตย์  บริสุทธ์

   
     
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว

   
 
                 
     

         ดอกบัว    เป็นชื่อเรียกทางพฤกษชาติ “อุบลชาติ” ใบและดอกอยู่เหนือน้ำ    มีกลิ่นหอม

   สะอาด บริสุทธิ์ อ่อนหวาน เปรียบเสมือนเครื่องหมายแทนความดีงาม ความรัก ความผูกพัน  

   ซึ่งเป็นสายใยที่ชาวยอแซฟวิทยาทุกคนมีให้กันตราบนานเท่านาน

     
                             
               
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชะมวง

   
         
(Garcinia cowa Roxb.)
         
               
   

ชื่ออื่น ส้มมวง (ใต้) ชะมวง (ตรัง, ระนอง) หวากโมก มวง กะมวง (ใต้) ส้มมวง (อีสาน) ตระมูง (เขมร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ต้น
ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ4-10ม.แตกกิ่งสาขาของลำต้นเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม

ใบ
ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ใบหนายาว   สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอมม่วงแดง    ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน
บริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1-3 ยอด  ตัวใบค่อนข้างหนา และด้านใบสีเขียวยาว 1.2-1.9 ซม.  ตัวใบ
ยาว 18-20 ซม. ขอบใบเรียบมีกลิ่นน้อย ไม้ผลัดใบ

ดอก
สีขาวมี 3 กลีบ     ดอกมีขนาดเล็กกลีบแข็งสีนวลเหลือง         มีกลิ่นหอมและออกจำนวนมาก
ใหญ่ประมาณ 10-15 มิลลิเมตร ดอกออกตามกิ่ง

ผล
ผลทรงกลม ข้างผลเว้าเป็นพู   เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม  ผลมีเนื้อหนาสีเหลืองรสฝาด และมีเมล็ด
อยู่ภายในจำนวน 4-6 เมล็ด

การขยายพันธ
ุ์
เมล็ด

ฤดูกาลขยายพันธ
ุ์
เดือนเมษายน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต
ป่าโคก ป่าโปร่ง

ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศน
ที่ลำต้นเห็ดเกิดได้

การใช้ประโยชน

ทางอาหาร
ยอดรับประทานสด   ผลเมื่อสุกรับประทานได้   รสเปรี้ยว       ผลหั่นเป็นแว่นตากแดด
ใส่ในปลาร้าเพิ่มรสชาติ  

ทางยา
เป็นยาระบาย ใบและผลมีรสเปรี้ยว   สรรพคุณระบายท้อง  แก้ไข้   กัดฟอกเสมหะ แก้ธาตุ
พิการ    และใบผสมกับยาชนิดอื่นปรุงเป็นยาขับเลือด ราก สรรพคุณแก้ไข้

การใช้สอยอื่น
นำผลและใบแก่มาหมักเป็นกรดให้สีเหลืองใช้เป็นสีย้อมผ้า

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน
เก็บยอดเดือน พฤษภาคม (ฤดูฝน)

ความหมาย   เปรียบเสมือนความดีของทุกคน   ที่มีอยู่ในตัวถ้านำออกมาใช้       ความดีก็จะแพร่
กระจายไป เป็นที่ยอมรับของสังคม  ดั่งสรรพคุณของต้นชะมวง จงอย่าย่อท้อในการทำความดี